ေဒါင္းလုပ္ယူရန္ေဆာ့ဝဲမ်ား

Thursday, May 16, 2013

Sony Ericsson Xperia X8 root လုပ္နည္း အဆင္႔ဆင္႔ 
 1. Xperia X8 USB Drivers ကို Download လုပ္ၿပီး  ရင္ ကြန္ၿပဴတာထဲ ကို install လုပ္လိုက္ ပါ  
 2. ဖုန္း ထဲ က USB debugging ကို ဖြင္႔ ေပး လိုက္ပါ : Settings>Applications>Development>USB Debugging
 3. Download superoneclick v2.2
 4.  ေဒါင္းထားတဲ႔ SuperOneClick.zip ဖိုင္ ကို ဖုိင္အသစ္တစ္ခု ထဲ ကို zip  ၿဖည္ခ်လိုက္ ပါ ။
 5. ၿပီးရင္ ကြန္ၿပဴတာေကာ ဖုန္း ေကာ ကို restart ၿပန္လုပ္ လိုက္ ပါ ။
 6. ဖုန္းကို ကြန္ၿပဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္ လိုက္ ပါ ။ဖုန္း ထဲ က USB debugging ကို on ထား  ပါ ။. DO NOT MOUNT THE SD CARD!!!
 7. ၿပီးရင္ ေစာေစာ ကzip ၿဖည္ထား တဲ႕ ဖိုင္ ထဲ င “SuperOneClick.exe” ကို ဖြင္႔ လိုက္ပါ.
 8. root ဆိုတာေလး ႏိုပ္လိုက္ ပါ ။မိနစ္ အနည္းငယ္ ၾကာရင္ ၿပီးသြားပါၿပီ .
 


If it doesn’t work at the first time just re-run the program once or twice.

  
Credit: Mobilehouse

0 comments:

Sony Ericsson Xperia X8 root လုပ္နည္း အဆင္႔ဆင္႔


 
 1. Xperia X8 USB Drivers ကို Download လုပ္ၿပီး  ရင္ ကြန္ၿပဴတာထဲ ကို install လုပ္လိုက္ ပါ  
 2. ဖုန္း ထဲ က USB debugging ကို ဖြင္႔ ေပး လိုက္ပါ : Settings>Applications>Development>USB Debugging
 3. Download superoneclick v2.2
 4.  ေဒါင္းထားတဲ႔ SuperOneClick.zip ဖိုင္ ကို ဖုိင္အသစ္တစ္ခု ထဲ ကို zip  ၿဖည္ခ်လိုက္ ပါ ။
 5. ၿပီးရင္ ကြန္ၿပဴတာေကာ ဖုန္း ေကာ ကို restart ၿပန္လုပ္ လိုက္ ပါ ။
 6. ဖုန္းကို ကြန္ၿပဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္ လိုက္ ပါ ။ဖုန္း ထဲ က USB debugging ကို on ထား  ပါ ။. DO NOT MOUNT THE SD CARD!!!
 7. ၿပီးရင္ ေစာေစာ ကzip ၿဖည္ထား တဲ႕ ဖိုင္ ထဲ င “SuperOneClick.exe” ကို ဖြင္႔ လိုက္ပါ.
 8. root ဆိုတာေလး ႏိုပ္လိုက္ ပါ ။မိနစ္ အနည္းငယ္ ၾကာရင္ ၿပီးသြားပါၿပီ .
 


If it doesn’t work at the first time just re-run the program once or twice.

  
Credit: Mobilehouse

No comments:

Post a Comment